Quy trình chuyển nhà

Bước 1: Phân loại và Sắp xếp sự ưu tiên

Bước 1

Quản lý nhóm phân loại các đồ đạc theo từng phòng, thứ tự ưu tiên, kích cỡ, theo tính chất của đồ đạc. Tổ đóng gói sẽ bọc và đóng gói vào các thùng carton và dán nhãn kí hiệu tránh nhầm lẫn, ghi chú thứ tự ưu tiên cho đội ngũ vận chuyển.