Quy trình chuyển nhà

Bước 4: Vận chuyển và Lắp đặt

Đội ngũ vận chuyển cùng Taxi tải chuyển đồ đến đúng địa điểm, đúng giờ một cách an toàn. Sau đó hạ đồ và lắp đặt lại đúng vị trí theo yêu cầu của khách hàng